Mindfulness (del I)

Mindfulness är förmodligen något av det bästa du kan ägna dig åt för att förbättra ditt välmående. Den här meditationsformen har nämligen visat sig ha en mängd positiva effekter på oss. Exempelvis finns det fynd som tyder på att den som regelbundet ägnar sig åt mindfulness blir mindre känslig för stress.

Läs merMindfulness (del I)

Stand-up comedy – det ideala sättet att utmana sin rädsla och låta trygghetzonen växa

Jag har flera gånger skrivit om vikten av att utmana sin rädsla och nu tänker jag än en gång återvända till det ämnet. I veckan gjorde jag nämligen något som jag länge tänkt göra – och det främsta syftet med att jag gjorde det var just att utmana min egen rädsla och utöka min trygghetszon. …

Läs merStand-up comedy – det ideala sättet att utmana sin rädsla och låta trygghetzonen växa