Konsten att göra idéer till verklighet

Jag har tidigare skrivit om att det är viktigt att inte bara sätta mål utan att också agera på de tankar du har. I dag har jag tänkt fortsätta på detta ämne. Och nu handlar det om hur fort du ska agera på de idéer du får.

Min åsikt i den här frågan är att du ska agera så fort som möjligt. I samma stund som du får en idé bör du ta första steget till att genomföra den. Du behöver naturligtvis inte göra klart allt som behöver göras för att idén ska bli verklighet med en gång, men försök att åtminstone ta ett litet steg.

Undvik att hindra dig själv

Anledning till detta är att ju mer du väntar med att sätta dina idéer i verket, desto större risk är det för att du ska börja tvivla på dig själv och dina idéer. Om du får fundera tillräckligt länge kan du i värsta fall komma att hindra dig själv från att låta idén bli verklighet.

Kom ihåg att dina tankar och ditt tvivel inte behöver ha något med sanningen att göra. Det är först när du har satt idén i verket som du kan utvärdera den. Och om du tänker för mycket kanske detta aldrig händer.

Någon annan kan hinna före

Ett annat skäl till att du bör agera så snabbt som möjligt är att det finns en risk för att någon annan går omkring med samma idé. Och om du väntar för länge kan han eller hon redan ha satt sin idé i verket och i värsta fall är det då för sent för dig att göra något åt det.

Slutligen, ju snabbare du agerar på dina idéer desto fler av dem kommer du att hinna sätta i verket. Och ju mer idéer du sätter i verket desto mer kommer du att lära dig, och ju bättre idéer kommer du att få.

Lämna en kommentar

error: Copyright © 2010-2022 Fredrik Hillvesson
Don`t copy text!