Mindfulness (del I)

Mindfulness är förmodligen något av det bästa du kan ägna dig åt för att förbättra ditt välmående. Den här meditationsformen har nämligen visat sig ha en mängd positiva effekter på oss. Exempelvis finns det fynd som tyder på att den som regelbundet ägnar sig åt mindfulness blir mindre känslig för stress.

Mindfulness och KBT

I grund och botten är mindfulness en zenbuddistisk meditationsform som har blivit enormt populär i västerlandet de senaste åren. Inte minst inom kognitiv beteendeterapi, KBT, har mindfulness fått ett stort genomslag.

Det bästa sättet att förstå vad mindfulness går ut på är att själv regelbundet praktisera den här typen av meditation. Låt oss dock titta på några av grundidéerna.

En av hörnstenarna i mindfulness är att fokusera på nuet i stället för på det förflutna eller framtiden. Man brukar tala om att befinna sig i ”being mode” i stället för ”doing mode”.

Mindfulness och stress

En fördel med detta är att det i princip är omöjligt att bli stressad så länge vi befinner oss i nuet. Stress uppkommer nämligen ofta genom att vi tänker på negativa saker i vårt förflutna eller oroar oss för eventuella negativa händelser i framtiden.

Så länge vi befinner oss här och nu kan vi därför i princip inte bli stressade.

En annan viktig grundidé i mindfulness är att förhålla sig icke-dömande. Med detta menas att man bör sträva efter att inte sätta etiketter på saker och ting som ”bra” eller ”dåliga”. I stället handlar mindfulness om att ägna sig åt ”acceptans”.

Acceptans ska dock inte förväxlas med passivitet, utan handlar om att se på tillvaron så ofärgat som möjligt för att kunna agera på så konstruktiva sätt som möjligt i stället för att reagera i panik och på mindre genomtänkta sätt.

Andningen lugnar

Ett annat viktigt inslag i mindfulness är vår andning. När vi fokuserar på våra andetag har detta ofta en avstressande effekt på oss eftersom det hjälper till att hålla våra tankar här och nu. Dessutom leder det till att vi andas långsammare, vilket i sin tur gör oss mindre stressade.

Som du säkert förstår finns det mycket mer att säga om mindfulness än så här. Detta var bara några av grundtankarna.

Men hur går det då till att praktisera den här typen av mindfulness? Det ska vi titta på i nästa artikel.

Lämna en kommentar

error: Copyright © 2010-2022 Fredrik Hillvesson
Don`t copy text!