Vad Lille Skutt kan lära dig om självförtroende – 5 steg till en orubblig tro på dig själv

Självförtroende är kanske inte det du i första hand förknippar med Lille Skutt – den livrädda kaninen från Bamse.

Men faktum är vår långörade vän kan lära oss en hel del när det handlar om att stärka tron på oss själva och få ett bättre självförtroende.

I ett nummer av tidningen säger Lille Skutt – med hänvisning till den betydligt kaxigare Bamse – ”Vilken tur att jag inte är så modig – det skulle jag aldrig våga.”

Vad Lille Skutts citat antyder är alltså att modiga människor är mindre rädda än andra. I själva verket är detta långt ifrån alltid sant.

Modiga människor är också rädda

Många människor som betraktas som självsäkra och modiga av andra människor känner sig lika osäkra och rädda som alla andra – de är bara mer benägna att trotsa sin rädsla.

Precis som Lille Skutt tänker många att de måste börja inifrån när de vill få ett bättre självförtroende och bli säkrare på sig själv.

De tror med andra ord att de först måste tro på sig själva innan de kan ge sig i kast med det de inte törs just nu.

Ett betydligt enklare sätt att förbättra sitt självförtroende är att börja från andra hållet. Om du vill få ett bättre självförtroende och bli säkrare på dig själv är det oftast bäst att börja med att göra det du egentligen inte vågar.

Med tiden kommer då ett dåligt självförtroende att bli bättre och bättre i takt med att du gör fler och fler saker som du inte vågar.

Självförtroende och kognitiv dissonans

Vi kan förklara detta med en teori som kallas för kognitiv dissonans. Enligt denna teori måste det finnas en balans mellan det du vet och det du gör. Det tar med andra ord emot att göra något som strider mot de uppfattningar du har.

Om du exempelvis är övertygad om att du inte vågar hålla ett föredrag för 100 personer så kommer det också att ta emot för dig att utsätta dig för det.

Därför blir du också hämmad av dina tankar om vad du vågar och inte vågar. Så länge du tror att du inte törs göra något så kommer du också att dra dig för det.

Enligt teorin om kognitiv dissonans finns det bara ett sätt att komma tillrätta med detta, och det är att antingen ändra på det du vet eller på det du gör så att din kunskap och ditt beteende säger samma sak.

Gör tvärtom

I fallet med att hålla ett föredrag för 100 personer, så innebär det alltså att du antingen måste ändra på ditt beteende, det vill säga att låta bli att hålla föredrag, så att det stämmer med din uppfattning om att du inte vågar.

Men du kan också göra på omvänt sätt, nämligen att ändra på ditt beteende och hålla det där föredraget i alla fall, så att du till slut övertygar dig själv om att du faktiskt vågar tala inför andra.

Om du går emot din kunskap tillräckligt länge kommer det alltså att innebära att du till slut ändrar på sitt sätt att tänka så att du blir övertygad om hur mycket du kan.

På så sätt bygger du också upp ditt självförtroende.

Så här går du tillväga i praktiken för att använda dig av detta:

1. Välj ett område

Ett dåligt självförtroende kan ta sig många olika uttryck. Det är heller inte ovanligt att vi känner oss säkra inom ett visst område medan vi är alldeles skräckslagna när det handlar om något annat.

Börja därför med att välja ett område där ditt självförtroende sviktar och där du vill bli säkrare.

Kanske handlar det om att hålla tal inför andra människor som i mitt tidigare exempel. Kanske känner du dig som mest osäker när du träffar personer som du ser upp till.

Eller kanske blir du skakig när du ska ringa ett telefonsamtal till någon du inte känner?

Oavsett, vad det handlar om, börja med att skriva ner dessa saker.

2. Skriv ner de situationer som skrämmer dig

Även ett område som känns skrämmande brukar innehålla mer eller mindre skrämmande situationer.

Att hålla ett tal för 100 personer skulle för de flesta som tycker att det är besvärligt att tala inför andra vara mer skrämmande än att hålla samma tal för tre personer.

Det andra steget är därför att skriva ner alla situationer som du kan komma på inom området där du känner dig osäker. Se till att få med både riktigt skrämmande situationer och lite mindre skrämmande situationer.

3. Gradera situationerna

När du har skrivit ner de situationer du kan komma på där ditt självförtroende brister är det dags att gradera situationerna.

Du ska med andra ord sätta en siffra på hur obehagliga de är, där tio står för det mest obehagliga du kan tänka dig och noll innebär att det inte är obehagligt alls.

Många tycker att det är enklast att göra detta genom att börja med att lista en tia och en nolla, det vill säga en riktigt obehaglig situation och en helt oladdad situation, och sedan fylla på med situationer däremellan.

4. Utmana dig själv

Nästa steg är att gradvis utsätta dig för situationerna. Som du kommer ihåg så är det just detta som det här handlar om, att göra det du egentligen inte vågar. Det är här förändringen börjar på allvar.

Detta steg är naturligtvis det mest skrämmande. Men det är också här du får nytta av att du har graderat dina steg. Tanken är nämligen att börja med de lite mindre skrämmande situationerna och sedan gradvis utmana dig mer och mer.

Välj därför en situation som har ett så högt värde som du tror dig klara av. Poängen är att du ska uppleva ett visst obehag i situationen, men inte så starkt att du inte kan tänka dig att utsätta dig för det.

Enklast vore det naturligtvis om du började med en situation som ger dig väldigt lite obehag. Men faktum är att det är nödvändigt med ett visst mått av utmaning för att den här tekniken ska fungera.

Det är dock viktigt att du stannar kvar i situationerna så att du känner att obehaget börjar avta. På så sätt får du uppleva att du vinner över rädslan.

Om du bara ger dig in i dem som hastigast och sedan går därifrån kommer du inte att få den erfarenheten och då är detta poänglöst.

5. Beta av den övriga listan

Allteftersom du utsätter dig för situationerna så kommer du också att märka att de blir mindre och mindre obehagliga. När du känner att en situation inte längre skrämmer dig är det dags att gå vidare.

Det gör du genom att utsätta dig för nästa situation som du kan tänka dig på din lista. Fortsätt sedan på detta sätt tills du har betat av hela listan och har utsatt dig för även den mest skrämmande situationen.

Ditt självförtroende växer

Allteftersom du betar av din lista kommer du att märka att inte bara de enstaka situationerna bli mindre skrämmande utan att du också kommer att bli säkrare överlag ju fler situationer du lär dig behärska.

Du märker att du klarar av betydligt mer än du tror och att dina tankar om att du inte kan eller vågar bara är just tankar.

Det gör att du kommer att bli säkrare på att du klarar av även situationer som du aldrig har utsatt dig för. Med andra ord – ditt självförtroende växer och fortsätter växa så länge du fortsätter att utmana dig själv.

Att vara modig är alltså inte en förutsättning för att våga göra saker. Men att utmana sig själv är en förutsättning för att fortsätta växa och få ett bättre självförtroende.

Huruvida Lille Skutt håller med om detta är dock en helt annan historia.

Lämna en kommentar

error: Copyright © 2010-2022 Fredrik Hillvesson
Don`t copy text!