Tysta den inre kritikern och förbättra din självkänsla

De flesta människor gör misstag då och då. Men sättet vi hanterar dem på varierar. Och faktum är att hur du väljer att hantera en situation som inte gått som du tänkt dig kan ha stor effekt på din självkänsla.

Den vanligaste reaktionen när vi gör en tabbe är att klandra oss själva för det som hänt. Det ligger nära till hands att börja kalla sig själv för ”idiot”, ”klantskalle” och andra mindre smickrande tillmälen.

I det långa loppet riskerar detta att leda till att du bygger upp en negativ självbild eller försämrar din självkänsla. Det fungerar på samma sätt som om du skulle omge dig med människor som ständigt sa nedvärderande saker om dig.

Rädsla för misstag

Dessutom leder ditt negativa självprat till att du blir hämmad och rädd för att göra nya misstag. Detta eftersom varje sak som inte går som du tänkt dig blir förknippad med så mycket skam och andra negativa känslor.

Så hur kan du göra i stället?

Lektioner för en bättre självkänsla

Det bästa sättet är att lära dig av de misstag som du gör. På så sätt förvandlas de från misstag till värdefulla lektioner som gör att du utvecklas, vilket är positivt för din självkänsla.

Varje gång något inte blir som du tänkt dig är det bästa därför att fråga dig ”vad kan jag lära mig av detta, och hur kan jag undvika att detta ska hända igen?”

Om du till exempel har varit på ett kundmöte och inte fick hem den order som du trodde att du hade som i en ask, fråga dig vad det kan tänkas bero på. Var det för att du var för dåligt förberedd? Ställde du fel frågor? Var du för snabb med att be om ordern?

Analysera

Genom att analysera den här typen av situationer ordentligt och lära dig något av dem kan du få mycket värdefull information som du har nytta av i framtiden.

Dessutom undviker du att ge dig själv en massa destruktiv kritik som du inte har någon nytta av.

För kom ihåg att det är omöjligt att inte göra misstag, men om du hanterar dem på rätt sätt kan det komma mycket gott ur dem – inte minst en god självkänsla.

Lämna en kommentar

error: Copyright © 2010-2022 Fredrik Hillvesson
Don`t copy text!