Personlig utveckling kräver rädsla

Rädsla är något som vi människor ofta tar som ett tecken på att något är fel, och det leder ofta till att vi undviker sådant som skulle ha varit bra för oss i termer av personlig utveckling. Kanske låter vi bli att söka den där utbildningen eller det där jobbet på grund av att vi är rädda. Känns det inte bra, kan det inte vara bra, tänker vi.

Fast egentligen är det ju tvärtom. Rädsla är helt naturligt i samband med att vi utvecklas och växer som människor. Den är med andra ord ett tecken på personlig utveckling. Varje gång vi är utanför vår trygghetszon, det vill säga gör något som vi inte brukar, så är det ju naturligt att vi känner oss osäkra.

Samtidigt krävs det att vi vistas utanför trygghetszonen för att det ska ske någon utveckling. Om vi gör som vi alltid har gjort, träffar de människor vi alltid har träffat och vistas på samma platser som vi alltid har gjort, så kommer vi förmodligen inte att känna någon rädsla. Men det leder sällan till personlig utveckling eftersom vi heller inte lär oss något nytt eller tvingas att utvecklas i någon större grad.

För den som menar allvar när det gäller personlig utveckling är det med andra ord bara att acceptera att rädslan är en naturlig del av tillvaron. Faktum är att rädslan egentligen aldrig försvinner så länge vi fortsätter att utvecklas.

När rädslan närmar sig, tar vi med andra ord ett steg närmare vår fulla potential. Så nästa gång du känner dig osäker eller lite rädd, försök att se det som ett tecken på att du håller på att växa och utvecklas, inte nödvändigtvis som att något är fel.

Lämna en kommentar

error: Copyright © 2010-2022 Fredrik Hillvesson
Don`t copy text!