Negativa tankar – så tar du kontrollen över dem (del I)

Få saker har så stor påverkan på vårt humör, vår självkänsla och vårt beteende som våra tankar. Vi ska nu titta på hur du kan ta kontrollen över dina tankar så att du både mår bättre och stärker din självkänsla.

Vi börjar med att titta lite närmare på hur våra tankar påverkar oss, och sedan går vi vidare med en enkel trestegsprocess för att förändra våra tankar och våra känslor.

Den grundprincip som kommer att ligga till grund för allt det andra vi kommer att tala om är att det finns ett starkt samband mellan hur vi tänker, hur vi känner oss och hur vi beter oss.

Många tankar stämmer inte

Om vi har väldigt mycket negativa tankar så leder det till att vi också känner oss sämre och beter oss på mindre konstruktiva sätt. Och detta oavsett om våra tankar stämmer eller inte. Och om du börjar undersöka dina tankar lite närmare så kommer du märka att flera av dem inte är korrekta.

Faktum är att när vi mår dåligt gör vi det ofta inte direkt på grund av yttre händelser, utan hur vi tänker kring händelserna. Visst kan händelser i omvärlden få oss att må dåligt, men tankarna har fortfarande ett stort finger med i spelet.

Låt oss ta ett enkelt exempel för att illustrera detta.

Om jag möter en bekant på stan som inte hälsar på mig så kan det resultera i en mängd olika tankar och därmed känslor hos mig.

Kanske tänker jag ”hon bryr sig inte om mig”, vilket förmodligen leder till att jag blir lite nedstämd.

Kanske tänker jag ”hon har blivit stöddig”, och då blir jag möjligen irriterad.

Kanske tänker jag ”hon såg mig inte”, och då förändras förmodligen inte mina känslor i någon större utsträckning.

Poängen är att de känslor som jag upplever i en viss situation inte avgörs av situationen i sig utan av hur jag tolkar situationen. Som exemplet ovan visade så kan en och samma situation utlösa en mängd olika känslor, beroende på hur jag tänker. Som sagt, det är inte situationen i sig som avgör hur jag känner och reagerar, utan hur jag tänker kring den.

Även om exemplet ovan var i det banalaste laget så gäller principen i många andra och betydligt mer komplicerade sammanhang också.

Våra känslor påverkar våra tankar

Men det är inte bara tankarna som påverkar våra känslor. Våra känslor påverkar också våra tankar. Om vi har många negativa känslor så leder detta ofta till många negativa tankar. På så sätt kan det här leda till en ond cirkel: De negativa tankarna startar negativa känslor som i sin tur drar igång ännu mer negativa tankar.

Den här teorin, att det är tankarna som till stor del påverkar hur vi mår är knappast ny. Det har människan vetat länge. Exempelvis sa Shakespeare att ”ej finnes ont, ej gott; blott tanken gör det så”.

För några decennier sedan fick den här synen på våra tankar ett rejält uppsving i samband med att Aaron Beck lanserade terapiformen kognitiv terapi som bygger på att lära sig känna igen sina negativa tankar och sedan förändra dem till mer positiva eller neutrala.

Denna behandlingsform har visat sig vara väldigt duglig till en mängd olika besvär såsom depression och dålig självkänsla, tvångssyndrom, panikångest med mera, med mera.

Tre steg till nya tankar

Att förändra våra tankar sker ofta i tre steg, där det första steget är att registrera vilka tankar vi har i en viss situation som besvärar oss. Ett bra tecken på att vi tänker en negativ tanke är ofta att känslorna förändras. Om vi plötsligt känner oss lite nedstämda eller ängsliga så är det ett säkert tecken på att vi tänker en negativ tanke, även om den inte alltid är så tydlig för oss.

Många av våra tankar är nämligen ganska diffusa för oss, vilket gör att vi knappt märker dem. Det är ungefär som när vi läser en bok och helt plötsligt märker att vi är någon annanstans i tanken. På samma sätt kan våra negativa tankar påverka oss utan att vi knappt märker dem.

Nästa gång ska vi titta lite närmare på de övriga stegen i processen att förändra våra negativa tankar. Till dess, gör det till en uppgift att ställa följande fråga när du märker att ditt humör förändras:

”Vad är det som går genom mitt huvud just nu?”

Lämna en kommentar

error: Copyright © 2010-2022 Fredrik Hillvesson
Don`t copy text!