Frågor för en stark självkänsla

Att positiva tankar har en positiv effekt på din självkänsla vet du säkert redan. I den här artikeln ska du få lära dig en teknik som gör att du snabbt ändrar dina negativa tankar till positiva tankar.

Om du använder dig av det du strax kommer att få lära dig under en längre tid kommer det också att få en mer övergripande effekt, inte bara på dina tankar, utan också på din självbild och din självkänsla.

Ställ rätt frågor till dig själv

Grunden i detta handlar om att ställa rätt frågor till sig själv. Har du tänkt på att mycket av våra tankar faktiskt kan sägas vara svar på olika frågor som vi ställer oss. Tanken ”jag är en dålig person” kan till exempel sägas vara svar på frågan ”vilken typ av person är jag?” eller ”hur bra är jag jämfört med andra?”.

Ofta ställer vi oss frågor som generar negativa svar. Om saker inte går som vi tänkt oss är det lätt hänt att vi undrar ”varför är jag en sådan idiot?” eller ”varför händer detta alltid mig?”. Den typen av frågor leder till att vi börjar söka efter negativa svar, vilket leder våra tankar i fel riktning.

Negativa frågor är dåligt för din självkänsla

Om du ställer dig frågan ”varför händer detta alltid mig?” är det nämligen en stor risk för att svaren blir i stil med ”för att jag är en klant”, ”för att jag inte duger något till” eller ”för att jag är värdelös”. Och den typen av tankar är knappast speciellt uppbyggliga för din självkänsla.

Ett bättre sätt är att ställa frågor som leder dina tankar i en positiv riktning och som får dig att komma fram till positiva svar som är bra för din självkänsla. Till exempel kan nyss nämnda fråga bytas ut mot ”hur ska jag göra för att detta ska fungera?” eller ”vad kan jag lära mig av detta?”.

En bra fråga

En bra standardfråga att ställa sig är för övrigt ”vad är det bästa med detta?”. I varje situation går det nästan alltid att hitta något som är bra, även om det inte kan tyckas så vid en första anblick. Om du tränar upp din förmåga att leta efter det positiva kommer detta göra att du lättare hittar positiva tankar, vilket har en rejält positiv effekt på ditt humör och din självkänsla i det långa loppet.

Det bästa sättet att använda dig av den här tekniken att ställa rätt frågor till dig själv är att börja med att observera dina tankar. När du upptäcker att du tänker en negativ tanke, vilket oftast visar sig som en negativ känsla, bör du fråga dig vilken fråga som du just besvarat. Ofta kommer du då att finna att du har ställt dig en negativ fråga, i linje med de exempel jag gav tidigare.

Förändrade känslor

Därefter bör du byta ut frågan så att du i stället får ett positivt svar. Om du lyckas med detta kommer du förmodligen att märka att dina känslor förändras så att du känner dig bättre till mods. Om detta inte händer kan du behöva hitta en ny fråga. Fortsätt tills du har hittat en fråga som förbättrar ditt humör.

Varför inte börja med en gång? Fundera på något som du har grubblat på den sista tiden. Använd dig av den process som jag precis har beskrivit. Vilken typ av frågor brukar du ställa dig när det gäller den här frågan? Och vad kan du fråga dig i stället?

Ta för vana att regelbundet göra detta med dina mindre positiva tankar så kommer du förmodligen att uppleva en tydlig skillnad i dina tankar om ett tag. Och det kommer i sin tur att ha en positiv effekt på din självkänsla.

Lämna en kommentar

error: Copyright © 2010-2022 Fredrik Hillvesson
Don`t copy text!