Personlig effektivitet 101: Sju tips för mer tid över

För de flesta av oss är tiden en bristvara, och det är inte helt lätt att få dagarna och timmarna att räcka till. Men det finns mycket du kan göra för att hinna med mer och få fler saker gjorda på samma mängd tid.

Och det bästa av allt är att det inte behöver vara så komplicerat. Många gånger räcker det med små men enkla förändringar för att åstadkomma stora besparingar i tid.

Läs mer

Mindfulness (del II)

Mindfulness var ämnet för mitt förra inlägg och där beskrev jag några av grunderna i denna meditationsform. Bland annat nämnde jag att den fungerar bra för att hantera stress eftersom stress enbart kan uppkomma när vi tänker på det förflutna eller på framtiden, och mindfulness hjälper oss att hålla oss kvar i nuet.

Mindfulness i praktiken

Så låt oss nu gå över och titta på hur mindfulness går till i praktiken. Det finns många övningar att välja mellan, och här ska vi gå igenom en av mina favoriter.

Läs mer

Mindfulness (del I)

Mindfulness är förmodligen något av det bästa du kan ägna dig åt för att förbättra ditt välmående. Den här meditationsformen har nämligen visat sig ha en mängd positiva effekter på oss. Exempelvis finns det fynd som tyder på att den som regelbundet ägnar sig åt mindfulness blir mindre känslig för stress.

Läs mer

error: Copyright © 2010-2022 Fredrik Hillvesson
Don`t copy text!